KLÁŠTERNÍ SÝPKA – VÝČEP

O KLÁŠTERNÍM VÝČEPU

O KLÁŠTERNÍM VÝČEPU

Břevnovský klášter byl založen pražským biskupem sv. Vojtěchem a knížetem Boleslavem II. v roce 993. Pivovar vznikl jako součást jeho hospodářského zázemí. Za husitských válek byl celý klášter včetně pivovaru téměř zničen a podle klášterní kroniky k výstavbě nového pivovaru došlo roku 1720. Na obnově a opravách se podílel zejména Kilián Ignác Dientzenhofer a roční výroba piva poté dosáhla až 5 000 hl. Pivovar byl v roce 1889 zrušen hlavně z důvodu nedostatečné kapacity sklepa a objekt zbourán při rozšiřování Patočkovy ulice v roce 1953. Na tradici výroby piva navázala roku 2011 společnost Břevnovský klášterní pivovar sv. Vojtěcha a pivovar umístila v barokním objektu bývalých stájí. Pivo dle této receptury a pod dohledem technologů z klášterního pivovaru je pod značkou Praha 993 vařeno od roku 2017 také v jihokorejském městě Busan. Společnost tam také plánuje vybudovat svůj vlastní pivovar.

Proto z naších kohoutů čepujeme piva z Břevnovského klášterního pivovaru sv. Vojtěcha.

Výčep se nachází přímo v areálu Benediktinského arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze-Břevnově, nejstaršího mužského kláštera v českých zemích.

KLÁŠTERNÍ SÝPKA – VÝČEP

je provozován společnosti

Správa Břevnovského kláštera s.r.o.,
která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl. 270669
Identifikační číslo provozovny: 1011728702
Břevnovský klášter
Markétská 1/28
169 00 Praha 6
IČ: 05809673, DIČ: CZ05809673