START-REMOVEEND-REMOVESTART-REMOVEEND-REMOVESTART-REMOVE
END-REMOVE
START-REMOVEEND-REMOVESTART-REMOVE
END-REMOVE
START-REMOVEEND-REMOVESTART-REMOVE
END-REMOVESTART-REMOVEEND-REMOVE
START-REMOVEEND-REMOVE
START-REMOVEEND-REMOVESTART-REMOVE
END-REMOVE
START-REMOVEEND-REMOVESTART-REMOVE
END-REMOVE

Břevnovský klášter byl založen pražským biskupem sv. Vojtěchem a knížetem Boleslavem II. v roce 993.

Pivovar vznikl jako součást jeho hospodářského zázemí.

Za husitských válek byl celý klášter včetně pivovaru téměř zničen a podle klášterní kroniky k výstavbě nového pivovaru došlo roku 1720.

Na obnově a opravách se podílel zejména Kilián Ignác Dientzenhofer a roční výroba piva poté dosáhla až 5 000 hl.

Pivovar byl v roce 1889 zrušen hlavně z důvodu nedostatečné kapacity sklepa a objekt zbourán při rozšiřování Patočkovy ulice v roce 1953.

Na tradici výroby piva navázala roku 2011 společnost Břevnovský klášterní pivovar sv. Vojtěcha a pivovar umístila v barokním objektu bývalých stájí.

Proto z naších kohoutů čepujeme piva z Břevnovského klášterního pivovaru sv. Vojtěcha.

Výčep se nachází přímo v areálu Benediktinského arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze-Břevnově, nejstaršího mužského kláštera v českých zemích.

 

KLÁŠTERNÍ SÝPKA – VÝČEP

je provozován společnosti

Správa Břevnovského kláštera s.r.o.,


která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl. 270669
Identifikační číslo provozovny: 1011728702


Břevnovský klášter
Markétská 1/28
169 00 Praha 6


: 05809673

DIČ: CZ05809673

START-REMOVEEND-REMOVESTART-REMOVE
END-REMOVE

START-REMOVEEND-REMOVE
START-REMOVEEND-REMOVE
START-REMOVEEND-REMOVE
START-REMOVEEND-REMOVESTART-REMOVEEND-REMOVESTART-REMOVE
END-REMOVE
START-REMOVEEND-REMOVESTART-REMOVE
END-REMOVE
START-REMOVEEND-REMOVESTART-REMOVE
END-REMOVESTART-REMOVEEND-REMOVESTART-REMOVE
END-REMOVESTART-REMOVEEND-REMOVE
START-REMOVEEND-REMOVE
START-REMOVEEND-REMOVE
START-REMOVEEND-REMOVESTART-REMOVE
or
Drag a new block here
END-REMOVESTART-REMOVE
END-REMOVESTART-REMOVEEND-REMOVE
START-REMOVEEND-REMOVESTART-REMOVE
or
Drag a new block here
END-REMOVESTART-REMOVE
END-REMOVESTART-REMOVEEND-REMOVE