KLÁŠTERNÍ SÝPKA – VÝČEP

Vstup do Sýpky v Břevnovském klášterním výčepu

Vstup do Sýpky v Břevnovském klášterním výčepu